+90 (850) 885 14 19

Docker Eğitimi

Online Docker Eğitimi

Docker, container merkezli bir yönetim sistemidir. Uygulamaları farklı ihtiyaçlara ve sistem gereksinimlerine göre bağımsız çalıştırılması olanağı sağlayan Docker bunu sanal ortamlar sunan container mekanizmasına göre yönetmektedir. Docker aracını kullanarak uygulamaları derleme, çalıştırma ve taşıma işlemlerini yerine getirebilmekteyiz. Bu eğitim programı katılımcılara Docker ekosistemini aşılıyarak, sağladığı temel bileşenleri kendi uygulamalarınızda nasıl kullanmanız gerektiği noktasında katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programı ağırlıkla örnekler üzerinden uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Docker ekosisteminin meydana geliş nedeni açıklanacaktır. Docker platformunda uygulamalarınızı çalıştırmanın ve geliştirmenin faydaları ele alınıp, uygulamalı öğrenim adımlarına geçiş yapılacaktır.

Docker orkestra araçlarını ve özelliklerini Ubuntu, Alpine, MongoDB, Elasticsearch, Cassandra, Maven ve Wildfly gibi image'lar üzerinden kurgulanarak katılımcılara gösterilecektir.

Eğitmen ele alınan konu ve içeriği katılımcılarla etkileşimli olarak sürdürebilecektir.

Eğitimin Hedefleri

 • Docker aracının bir sanal makine olmadığını kavramak
 • Docker'ın temel bileşenlerini öğrenmek
 • Container ve Image konseptini anlamak
 • Bir Docker Container yaşam döngüsünü kavramak
 • Image yapılarını kullanarak container üniteleri çalıştırıp yönetmek
 • Container ünitelerinden özel image kalıpları oluşturmak
 • Farklı Docker sunucuları oluşturup etkileşimde bulunmak
 • Kendi uygulamalarınızı Dockerfile dosyalarında kurgulayabilmek
 • Özel image kalıplarını Dockerfile ile inşa etmek
 • Docker Kayıt servisi üzerinden image taleplerini yönetmek
 • Farklı yaklaşımlarla Docker Remote API kullanabilmek
 • Docker volume stratejilerini öğrenmek
 • Farklı senaryolara göre mevcut Docker Volume türlerini kullanabilmek
 • Container ünitelerinde volume yönetimini kavramak
 • Container yapılarına özel network oluşturabilmek
 • İzole network ağları kurgulayıp yönetebilmek
 • Micro servis uygulamalarını yönetebilmek
 • Farklı stratejilerle Container ünitelerini dağıtıklaştırabilmek
Video & Mekan

Teknik bir aksaklık meydana gelmedikçe, online oturumlar kayıt altına alınmakta ve katılımcılarla, oturumda ele alınan örnek uygulamalarla birlikte paylaşılmaktadır.

Bu eğitim internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Dersler Gotomeeting aracı ile sağlanacaktır. Katılımcıların Windows veya Mac bilgisayarları ile derse katılmaları gerekmektedir.

Her oturum 2 saatlik dilimler olarak ayarlanmıştır.

İlk oturumda Docker ekosisteminin temelleri ele alınıp, docker client komutlarına girişi yapılacak.

Alt konular
 • Docker Giriş
 • Docker vs Virtual Machine
 • Neden Docker?
 • Docker Container & Image Nedir?
 • Docker Container Evreleri
 • Docker ToolBox
 • Docker Machine
 • Docker Client
 • Docker Client Komutlarına Giriş

Bu oturumda diğer Docker Client komutlarını örnekler üzerinden ele alacağız ve Docker Remote API kullanımını göreceğiz.

Alt konular
 • Docker Client Komutları
 • Docker Remote API

Bu oturumda diğer Dockerfile yaklaşımını örnekler üzerinden yaparak öğreneceğiz.

Alt konular
 • Docker Hub Servisi
 • Dockerfile
 • Dockerfile İpuçları
 • Dockerfile Komutları

Bu oturumda Docker Volume konusu detaylıca ele alınacaktır.

Alt konular
 • Docker Volume

Bu oturumda Network konusu detaylıca ele alınacaktır.

Alt konular
 • Docker Network

Final Docker Swarm ve Docker Compose mekanizmalarını ele alacağız.

Alt konular
 • Docker Compose
 • Docker Swarm
 • Ahmet Yaşlı

  Docker konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için katıldım. Türkçe kaynak ve Hakan Hoca'nın anlatımı güzeldi.

 • Docker Eğitimi Kayıt Formu

Ödeme bilgileri
Kod Bilgi Sistemleri ve Yazılım San. Tic. LTD.ŞTİ.
Garanti bankası IBAN : TR12 0006 2000 7200 0006 2982 19 • Kesin kayıt ödeme işlemi gerçekleştiğinde yapılacaktır.
 • Kod Bilgi Sistemleri eğitim için yeterli kişi sayısına ulaşılmaması durumunda eğitimi iptal etme ya da ileri bir tarihe erteleme hakkına sahiptir.